Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 9 grudnia 2021 r.

Witryna dtflinko.com, w tym usługi i inne produkty, jest tworzona i zarządzana przez LINKO (odtąd określane jako "my"). Zapewnienie bezpieczeństwa danych użytkowników i ochrona prywatności jest naszym najwyższym priorytetem. Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji użytkownika podczas korzystania z Usług. Informuje również o prawach użytkownika do prywatności i o tym, w jaki sposób prawo chroni użytkownika.

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu świadczenia i ulepszania usług. Korzystając z Usług, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa pisane wielką literą mają w tych warunkach określone znaczenie. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie. Mają one zastosowanie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla niniejszej Polityki prywatności:

 • Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do usługi lub jej części.
 • Podmiot powiązany to podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną. "Kontrola" oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania w wyborach dyrektorów lub innych organów zarządzających.
 • W niniejszej umowie "Spółka", "My", "Nas" lub "Nasze" odnoszą się do LINKO, NO.1010 Xinzhu RD., Zhuhai City, Chiny.
 • Pliki cookie to małe pliki umieszczane na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez witrynę internetową. Zawierają one szczegóły historii przeglądania danej witryny. Pliki cookie mają wiele zastosowań.
 • Kraj odnosi się do: Chiny.
 • Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Usługa odnosi się do strony internetowej.
 • Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się to do firm zewnętrznych lub osób fizycznych.
 • Spółka zatrudnia ich w celu ułatwienia świadczenia usługi. Świadczą usługę w imieniu Spółki. Wykonują usługi związane z usługą. Pomagają również Spółce w analizowaniu sposobu korzystania z usługi.
 • Dane dotyczące użytkowania odnoszą się do danych gromadzonych automatycznie. Są one generowane przez korzystanie z usługi lub z samej infrastruktury usługi. Na przykład czas trwania wizyty na stronie.
 • Strona odnosi się do dtflinko, dostępnej pod adresem https://www.dtflinko.com/.
  Użytkownik oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do usługi lub korzystającą z niej. W stosownych przypadkach odnosi się to również do spółki lub innego podmiotu prawnego, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do usługi lub z niej korzysta.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić użytkownika o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub zidentyfikowania go. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

Dane użytkowania

Dane dotyczące użytkowania są gromadzone automatycznie podczas korzystania z usługi.

Adres protokołu internetowego (IP) urządzenia użytkownika, a także typ i wersja przeglądarki to przykłady danych o użytkowaniu, które mogą być gromadzone. Mogą one również obejmować odwiedzane przez użytkownika strony naszego Serwisu. Mogą również obejmować godzinę i datę wizyty użytkownika, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, mobilny system operacyjny, rodzaj używanej mobilnej przeglądarki internetowej, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje wysyłane przez przeglądarkę użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza on nasz serwis. Możemy również gromadzić informacje, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszym serwisie i przechowywania pewnych informacji. Technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty służące do gromadzenia i śledzenia informacji oraz ulepszania i analizowania naszej Usługi. Wykorzystywane przez nas technologie mogą obejmować:

 • Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki. Plik cookie to niewielki plik umieszczany na Urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej usługi. O ile użytkownik nie dostosował ustawień przeglądarki w taki sposób, aby odrzucała pliki cookie, nasza usługa może korzystać z plików cookie.
 • Sygnały nawigacyjne. Niektóre sekcje naszej usługi i wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne zwane sygnałami nawigacyjnymi. Są one również określane jako czyste gify, znaczniki pikselowe i gify jednopikselowe. Pliki te umożliwiają Spółce na przykład zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail. Pomagają również w gromadzeniu innych statystyk witryny. Na przykład rejestrują popularność określonej sekcji. Weryfikują również integralność systemu i serwera.

Pliki cookie mogą być "trwałe" lub "sesyjne". Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym użytkownika po przejściu w tryb offline. Sesyjne pliki cookie są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:

Niezbędne pliki cookie

 • Typ: Pliki cookie sesji
 • Administrowany przez: Nas
 • Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem witryny internetowej i umożliwiają korzystanie z niektórych jej funkcji. Pomagają one uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.

Polityka plików cookie / Powiadomienie Akceptacja plików cookie

 • Typ: Trwałe pliki cookie
 • Administrowany przez: Nas
 • Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali pliki cookie na stronie internetowej.

Funkcjonalne pliki cookie

 • Typ: Trwałe pliki cookie
 • Administrowany przez: Nas
 • Cel: Te pliki cookie umożliwiają nam zapamiętywanie wyborów dokonywanych przez użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej. Na przykład pliki cookie, zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi bardziej osobistego doświadczenia. Zapobiegają one również konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy użytkownik korzysta ze strony internetowej.
 • Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów użytkownika można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie lub w sekcji Pliki cookie naszej Polityki prywatności.

Wykorzystanie danych osobowych użytkownika

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe do następujących celów:

 • W celu świadczenia i utrzymywania naszych usług, w tym monitorowania korzystania z naszych usług.
 • Zarządzanie kontem: zarządzanie rejestracją jako użytkownik usługi. Podane dane osobowe mogą zapewnić dostęp do różnych funkcji usługi. Są one dostępne dla zarejestrowanego użytkownika.
 • W celu wykonania umowy: Umowa zakupu produktów, przedmiotów lub usług zakupionych przez użytkownika lub jakakolwiek inna umowa zawarta z nami za pośrednictwem usługi musi być zgodna z zasadami rozwoju i usługi.
 • Aby skontaktować się z użytkownikiem: Aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS lub innych elektronicznych form komunikacji. Obejmuje to powiadomienia push z aplikacji mobilnych. Obejmują one aktualizacje lub informacje związane z funkcjami, produktami lub usługami zakontraktowanymi przez użytkownika. Obejmuje to aktualizacje zabezpieczeń, jeśli jest to konieczne lub uzasadnione.
 • Dostarczanie informacji: Możemy wysyłać użytkownikowi wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o towarach, usługach i wydarzeniach podobnych do tych, które użytkownik już zakupił lub o które pytał. Użytkownik może z tego zrezygnować.
 • Zarządzanie żądaniami użytkownika: Obsługa i zarządzanie żądaniami Użytkownika kierowanymi do nas.
  W przypadku transferów biznesowych: Możemy wykorzystywać dane Użytkownika w celu oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszych aktywów. Może to nastąpić w ramach postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub podobnego. W takich przypadkach wszelkie przechowywane przez nas dane osobowe użytkowników naszego Serwisu mogą znaleźć się wśród przenoszonych aktywów.
 • Do innych celów: Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszych usług, produktów, usług, marketingu i doświadczeń użytkownika.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w następujących sytuacjach:

 • Dostawcom usług: Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika dostawcom usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszych usług oraz kontaktowania się z użytkownikiem.
 • W przypadku transferów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe Użytkownika w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną spółkę.
 • Podmiotom stowarzyszonym: Możemy udostępniać dane użytkownika naszym podmiotom stowarzyszonym, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę dominującą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne spółki, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
 • Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać dane Użytkownika naszym partnerom biznesowym. Ma to na celu oferowanie użytkownikowi określonych produktów, usług lub promocji.
 • Z innymi użytkownikami: Gdy użytkownik udostępnia dane osobowe lub wchodzi w interakcje w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, wszyscy użytkownicy mogą przeglądać i publicznie rozpowszechniać te informacje.
 • Za zgodą użytkownika: Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika w dowolnym innym celu za jego zgodą.

Przechowywanie danych osobowych użytkownika

Spółka będzie przechowywać dane osobowe użytkownika wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. W celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych będziemy przechowywać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika. Ponadto możemy przechowywać dane użytkownika w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami prawa, rozstrzygania sporów oraz egzekwowania naszych umów i zasad prawnych.

Spółka będzie również przechowywać Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu. Z wyjątkiem sytuacji, gdy są one wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności usług lub gdy jest to prawnie wymagane, przechowujemy je dłużej.

Przekazywanie danych osobowych użytkownika

Informacje o użytkowniku, w tym Dane osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki. Są one również przetwarzane w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową użytkownika. Tamtejsze przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika.

Zgoda użytkownika na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę użytkownika na takie przekazanie.

Spółka podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania danych Użytkownika. Zapewni również, że dane Użytkownika są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Użytkownika do organizacji lub kraju, chyba że zostaną wdrożone odpowiednie środki kontroli. Kontrole te obejmują bezpieczeństwo danych użytkownika i innych danych osobowych.

Usuwanie danych osobowych

Użytkownik ma prawo usunąć lub zażądać od nas pomocy w usunięciu zgromadzonych przez nas jego danych osobowych.

Nasza usługa może umożliwiać użytkownikowi usunięcie pewnych informacji na swój temat z poziomu usługi.

Użytkownik może aktualizować, zmieniać lub usuwać swoje dane w dowolnym momencie, logując się na swoje konto, jeśli je posiada. Następnie należy odwiedzić sekcję ustawień konta, która umożliwia zarządzanie danymi osobowymi. Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia.

Należy jednak pamiętać, że możemy być zmuszeni do przechowywania pewnych informacji, gdy mamy do tego prawny obowiązek lub podstawę prawną.

Ujawnianie danych osobowych użytkownika

Transakcje biznesowe

Jeśli Spółka jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane. Spółka powiadomi Użytkownika, zanim jego Dane Osobowe zostaną przekazane i zaczną podlegać innej Polityce Prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Spółka może być zmuszona do ujawnienia Danych Osobowych Użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub organy publiczne, takie jak sąd lub agencja rządowa.

Inne wymogi prawne

Spółka może ujawnić Dane Osobowe Użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do:

 • Zgodność z obowiązkiem prawnym.
 • Ochrona i obrona praw lub własności Spółki.
 • Zapobieganie lub badanie ewentualnych wykroczeń związanych z usługą.
 • Ochrona bezpieczeństwa osobistego Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa.
 • Ochrona przed odpowiedzialnością prawną.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony danych osobowych użytkownika, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli użytkownik jest rodzicem lub opiekunem i wie, że jego dziecko przekazało nam dane osobowe, prosimy o kontakt. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest zgoda użytkownika, a przepisy prawa obowiązujące w kraju użytkownika wymagają zgody rodzica, możemy poprosić o zgodę rodzica użytkownika przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.

Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli użytkownik kliknie łącze strony trzeciej, zostanie przekierowany do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki witryn lub usług stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

LINKO poinformuje użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub widocznego powiadomienia w naszym serwisie przed wprowadzeniem zmiany. Zaktualizujemy również datę "Ostatniej aktualizacji" w górnej części niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany niniejszej Polityki prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, można się z nami skontaktować: