Integritetspolicy

Ikraftträdande: 9 december 2021

Webbplatsen dtflinko.com, inklusive tjänster och andra produkter, skapas och hanteras av LINKO (från och med nu kallad "vi"). Att hålla användardata säkra och skydda integriteten är vår högsta prioritet. Denna sekretesspolicy beskriver våra policyer och förfaranden för insamling, användning och utlämnande av din information när du använder tjänsterna. Den informerar dig också om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsterna samtycker du till denna integritetspolicys insamling och användning av information.

Tolkning och definitioner

Tolkning

Ord med stor begynnelsebokstav har definierade betydelser under dessa villkor. Följande definitioner ska ha samma innebörd. De gäller oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

För denna integritetspolicy:

 • Konto avser ett unikt konto som skapats för dig för att få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänst.
 • Ett dotterbolag är en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med en part. Med "kontroll" avses ägande av 50% eller mer av aktierna, kapitalandelarna eller andra värdepapper som berättigar till rösträtt vid val av styrelseledamöter eller andra ledande befattningshavare.
 • I detta avtal hänvisar "företaget", "vi", "oss" eller "vår" till LINKO, NO.1010 Xinzhu RD., Zhuhai City, Kina.
 • Cookies är små filer som placeras på din dator, mobila enhet eller någon annan enhet av en webbplats. De innehåller information om din surfhistorik på den webbplatsen. Cookies har många användningsområden.
 • Land hänvisar till: Kina.
 • Med enhet avses varje enhet som kan få tillgång till tjänsten, t.ex. en dator, mobiltelefon eller digital surfplatta.
 • Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar individ.
 • Med tjänst avses webbplatsen.
 • Med tjänsteleverantör avses varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på uppdrag av företaget. Det hänvisar till tredjepartsföretag eller individer.
 • Företaget anställer dem för att underlätta tjänsten. De tillhandahåller tjänsten för företagets räkning. De utför tjänster som är relaterade till tjänsten. De hjälper också företaget att analysera hur tjänsten används.
 • Användningsdata avser data som samlas in automatiskt. De genereras antingen genom att använda tjänsten eller från själva tjänsteinfrastrukturen. Till exempel varaktigheten för ett sidbesök.
 • Webbplatsen hänvisar till dtflinko, tillgänglig från https://www.dtflinko.com/.
  Med du avses den person som får tillgång till eller använder tjänsten. Det hänvisar också till det företag eller annan juridisk person för vars räkning en sådan person får tillgång till eller använder tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.

Insamling och användning av dina personuppgifter

Typer av data som samlas in

Personuppgifter

När du använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt när du använder tjänsten.

Din enhets IP-adress (Internet Protocol) samt typ och version av din webbläsare är exempel på användningsdata som kan samlas in. Det kan också inkludera sidorna i vår tjänst som du besöker. Det kan också innehålla tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du använder tjänsten via en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, din mobila enhets IP-adress, ditt mobila operativsystem, vilken typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Vi kan också komma att samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst. Vi kan också komma att samla in information när du använder tjänsten med eller via en mobil enhet.

Spårningstekniker och cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information. Spårningstekniker är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och förbättra och analysera vår tjänst. De tekniker vi använder kan inkludera:

 • Cookies eller webbläsarcookies. En cookie är en liten fil som placeras på din enhet. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan det dock hända att du inte kan använda vissa delar av vår tjänst. Om du inte har justerat inställningarna i din webbläsare så att den inte accepterar cookies, kan vår tjänst använda cookies.
 • Webb-beacons. Vissa delar av vår tjänst och e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer som kallas webb-beacons. De kallas också tydliga gifs, pixeltaggar och single-pixel gifs. Dessa filer gör det möjligt för företaget att till exempel räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande. De hjälper också till att samla in annan webbplatsstatistik. Till exempel registrerar de populariteten för ett visst avsnitt. De verifierar också system- och serverintegritet.

Cookies kan vara "permanenta" eller "sessionscookies". Permanenta cookies finns kvar på din dator eller mobila enhet när du går offline. Sessionscookies raderas så snart du stänger din webbläsare.

Vi använder både sessionskakor och permanenta kakor för de ändamål som anges nedan:

Nödvändiga/väsentliga cookies

 • Typ av cookie: Sessionskakor
 • Administreras av: Vi
 • Syfte: Dessa cookies är nödvändiga för att ge dig tillgång till de tjänster som finns tillgängliga via webbplatsen och för att du ska kunna använda vissa av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa cookies kan de tjänster som du har begärt inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa cookies för att tillhandahålla dig dessa tjänster.

Cookies Policy / Meddelande Godkännande Cookies

 • Typ av cookies: Permanenta cookies
 • Administreras av: Vi
 • Syfte: Dessa cookies identifierar om användare har accepterat cookies på webbplatsen.

Cookies för funktionaliteter

 • Typ av cookies: Permanenta cookies
 • Administreras av: Vi
 • Syfte: Dessa cookies gör det möjligt för oss att komma ihåg dina val när du använder webbplatsen. Till exempel cookies som kommer ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkpreferenser. Syftet med dessa cookies är att ge dig en mer personlig upplevelse. De förhindrar också att du behöver ange dina preferenser på nytt varje gång du använder webbplatsen.
 • Mer information om de cookies vi använder och dina valmöjligheter finns i vår cookiepolicy eller i avsnittet om cookies i vår integritetspolicy.

Användning av dina personuppgifter

Bolaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive övervakning av användningen av vår tjänst.
 • För att hantera ditt konto: för att hantera din registrering som tjänsteanvändare. De personuppgifter som du lämnar kan ge dig tillgång till olika servicefunktioner. De är tillgängliga för dig som registrerad användare.
 • För fullgörande av ett avtal: Köpeavtalet för de produkter, artiklar eller tjänster som du har köpt, eller något annat avtal med oss via tjänsten, måste följa reglerna för utvecklingen och tjänsten.
 • För att kontakta dig: För att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra elektroniska kommunikationsformer. Detta inkluderar push-meddelanden från mobilappar. De inkluderar uppdateringar eller information relaterad till de funktioner, produkter eller tjänster som du har avtalat om. Detta inkluderar säkerhetsuppdateringar efter behov eller rimlighet.
 • För att ge dig: Vi kan skicka dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om varor, tjänster och evenemang som liknar dem du redan har köpt eller frågat om. Du kan välja bort detta.
 • För att hantera dina förfrågningar: För att ta hand om och hantera dina förfrågningar till oss.
  För verksamhetsöverlåtelser: Vi kan använda din information för att utvärdera eller genomföra en sammanslagning, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av vissa eller alla våra tillgångar. Detta kan ske som en del av konkurs, likvidation eller liknande förfaranden. I dessa fall kan alla personuppgifter som vi har om våra tjänsteanvändare vara bland de tillgångar som överförs.
 • För andra ändamål: Vi kan använda din information för andra ändamål, t.ex. dataanalys, identifiering av användningstrender, fastställande av effektiviteten i våra reklamkampanjer samt utvärdering och förbättring av vår service, våra produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter i följande situationer:

 • Med tjänsteleverantörer: Vi kan dela din personliga information med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst och kontakta dig.
 • För företagsöverlåtelser: Vi kan dela eller överföra dina personuppgifter i samband med, eller under förhandlingar om, en fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Med dotterbolag: Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa dotterbolag respekterar denna sekretesspolicy. Dotterbolag inkluderar vårt moderbolag och alla andra dotterbolag, joint venture-partner eller andra företag som vi kontrollerar eller som står under gemensam kontroll med oss.
 • Med affärspartners: Vi kan dela din information med våra affärspartners. Detta för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Med andra användare: När du delar personlig information eller interagerar i offentliga områden med andra användare, kan alla användare se och offentligt distribuera den informationen.
 • Med ditt samtycke: Vi kan avslöja din personliga information för något annat ändamål med ditt samtycke.

Bevarande av dina personuppgifter

Företaget kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. För att uppfylla våra juridiska skyldigheter kommer vi att behålla och använda dina personuppgifter. Dessutom kan vi behålla dina uppgifter för att följa relevanta lagar, lösa tvister och verkställa våra juridiska avtal och policyer.

Företaget kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata behålls i allmänhet under en kortare tidsperiod. Förutom när det används för att stärka säkerheten eller förbättra servicefunktionaliteten, eller när det är lagligt skyldigt, håller vi det längre.

Överföring av dina personuppgifter

Din information, inklusive Personuppgifter, behandlas på Bolagets operativa kontor. Den behandlas också på alla andra platser där de parter som är involverade i behandlingen finns. Detta innebär att denna information kan överföras till, och underhållas på, datorer utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion. Dataskyddslagarna där kan skilja sig från dem i din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy, följt av att du lämnar sådan information, utgör ditt samtycke till denna överföring.

Bolaget kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt. Det kommer också att se till att dina uppgifter behandlas i enlighet med denna sekretesspolicy. Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till en organisation eller ett land om inte lämpliga kontroller finns på plats. Dessa kontroller inkluderar säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Radera dina personuppgifter

Du har rätt att radera eller begära att vi hjälper till att radera de Personuppgifter som vi har samlat in om dig.

Vår tjänst kan ge dig möjlighet att radera viss information om dig själv från tjänsten.

Du kan när som helst uppdatera, ändra eller radera dina uppgifter genom att logga in på ditt konto, om du har ett sådant. Gå sedan till avsnittet med kontoinställningar där du kan hantera dina personuppgifter. Du kan också kontakta oss för att begära åtkomst till, korrigera eller radera personuppgifter som du har tillhandahållit.

Observera dock att vi kan behöva behålla viss information när vi har en rättslig skyldighet eller laglig grund för att göra det.

Utlämnande av dina personuppgifter

Affärstransaktioner

Om företaget är inblandat i en fusion, ett förvärv eller en tillgångsförsäljning kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela dig innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan sekretesspolicy.

Brottsbekämpning

Under vissa omständigheter kan företaget behöva lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller offentliga myndigheter, till exempel en domstol eller en myndighet.

Andra rättsliga krav

Företaget kan avslöja dina personuppgifter i god tro att sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Följa en rättslig förpliktelse.
 • Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom.
 • Förebygga eller utreda eventuella oegentligheter i samband med tjänsten.
 • Skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten.
 • Skydd mot juridiskt ansvar.

Säkerhet för dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Barns integritet

Vår tjänst vänder sig inte till personer under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och vet att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan att verifiera föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Om vi är beroende av ditt samtycke som rättslig grund för att behandla din information, och om lagarna i ditt land kräver föräldrars samtycke, kan vi begära samtycke från din förälder innan vi samlar in och använder den informationen.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk till en tredje part kommer du att skickas till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för tredje parts webbplatser eller tjänsters innehåll, sekretesspolicyer eller praxis.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.

LINKO kommer att informera dig via e-post och/eller ett framträdande meddelande på vår tjänst innan ändringen sker. Vi kommer också att uppdatera datumet för "Senast uppdaterad" högst upp i denna sekretesspolicy.

Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom denna integritetspolicy för att upptäcka eventuella ändringar. Ändringar i denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss: