Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 9. prosince 2021

Webové stránky dtflinko.com, včetně služeb a dalších produktů, vytváří a spravuje společnost LINKO (dále jen "my"). Zabezpečení uživatelských údajů a ochrana soukromí jsou naší nejvyšší prioritou. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy pro shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů při používání služeb. Informuje vás také o vašich právech na ochranu soukromí a o tom, jak vás chrání zákon.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování služeb. Používáním služeb souhlasíte se shromažďováním a používáním informací podle těchto zásad ochrany osobních údajů.

Výklad a definice

Výklad

Slova s velkými počátečními písmeny mají za těchto podmínek definovaný význam. Následující definice mají stejný význam. Platí bez ohledu na to, zda se vyskytují v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro tyto zásady ochrany osobních údajů:

 • Účtem se rozumí jedinečný účet vytvořený pro vás za účelem přístupu k naší službě nebo jejím částem.
 • Přidružený subjekt je subjekt, který ovládá stranu, je jí ovládán nebo je pod společnou kontrolou. "Ovládáním" se rozumí vlastnictví nejméně 50% akcií, majetkových podílů nebo jiných cenných papírů, které opravňují k hlasování při volbě ředitelů nebo jiných řídících orgánů.
 • V této smlouvě se "společnost", "my", "nás" nebo "naše" vztahuje na společnost LINKO, NO.1010 Xinzhu RD., Zhuhai City, Čína.
 • Soubory cookie jsou malé soubory, které webové stránky ukládají do vašeho počítače, mobilního zařízení nebo jiného zařízení. Obsahují podrobnosti o historii vašeho prohlížení na daných webových stránkách. Soubory cookie mají mnoho využití.
 • Země se týká: Čína.
 • Zařízením se rozumí jakékoliv zařízení, které má přístup ke službě, například počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.
 • Osobní údaje jsou veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby.
 • Služba se vztahuje na webové stránky.
 • Poskytovatelem služeb se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem společnosti. Jedná se o společnosti nebo fyzické osoby třetích stran.
 • Společnost je zaměstnává za účelem zprostředkování služby. Službu poskytují jménem Společnosti. Provádějí služby související se službou. Pomáhají také Společnosti při analýze způsobu využívání služby.
 • Údaje o používání se týkají automaticky shromažďovaných údajů. Jsou generována buď používáním služby, nebo samotnou infrastrukturou služby. Například doba trvání návštěvy stránky.
 • Webové stránky odkazují na dtflinko, dostupné z https://www.dtflinko.com/.
  Máte na mysli jednotlivce, který službu využívá nebo k ní přistupuje. Označuje také společnost nebo jinou právnickou osobu, jejímž jménem taková osoba přistupuje ke službě nebo ji používá.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Typy shromažďovaných údajů

Osobní údaje

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které mohou být použity ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby. Osobně identifikovatelné údaje mohou mimo jiné zahrnovat:

Údaje o používání

Údaje o používání se shromažďují automaticky při používání služby.

Příkladem údajů o používání, které mohou být shromažďovány, je adresa internetového protokolu (IP) vašeho zařízení a typ a verze vašeho prohlížeče. Mohou také zahrnovat stránky naší Služby, které jste navštívili. Mohou také zahrnovat čas a datum Vaší návštěvy, dobu strávenou na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Při přístupu ke službě prostřednictvím mobilního zařízení můžeme automaticky shromažďovat určité informace, včetně typu mobilního zařízení, které používáte, jedinečného ID mobilního zařízení, IP adresy mobilního zařízení, mobilního operačního systému, typu mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečných identifikátorů zařízení a dalších diagnostických údajů.

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši službu. Můžeme také shromažďovat informace, když ke službě přistupujete prostřednictvím mobilního zařízení.

Sledovací technologie a soubory cookie

Ke sledování aktivity na naší službě a ukládání určitých informací používáme soubory cookie a podobné technologie sledování. Sledovací technologie jsou majáky, značky a skripty, které slouží ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze Naší služby. Technologie, které používáme, mohou zahrnovat:

 • Soubory cookie nebo soubory cookie prohlížeče. Soubor cookie je malý soubor umístěný ve vašem zařízení. Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby upozornil na odesílání souborů cookie. Pokud však Cookies nepřijmete, může se stát, že nebudete moci používat některé části našich služeb. Pokud jste neupravili nastavení svého prohlížeče tak, aby soubory cookie odmítal, může naše služba soubory cookie používat.
 • Webové majáky. Některé části naší služby a e-maily mohou obsahovat malé elektronické soubory nazývané webové signály. Označují se také jako clear gif, pixelové značky a jednopixelové gify. Tyto soubory umožňují společnosti například počítat uživatele, kteří navštívili tyto stránky nebo otevřeli e-mail. Pomáhají také shromažďovat další statistické údaje o webových stránkách. Zaznamenávají například oblíbenost určité sekce. Ověřují také integritu systému a serveru.

Soubory cookie mohou být "trvalé" nebo "relační". Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, i když jste offline. Soubory cookie relace se vymažou, jakmile zavřete webový prohlížeč.

Pro účely uvedené níže používáme jak relační, tak trvalé soubory cookie:

Nezbytné / nezbytné soubory cookie

 • Typ: Soubory cookie relace
 • Spravuje: .
 • Účel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro poskytování služeb dostupných prostřednictvím webových stránek a umožňují vám používat některé jejich funkce. Pomáhají ověřovat uživatele a zabraňují podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat služby, o které jste požádali, a my tyto soubory cookie používáme pouze k tomu, abychom vám tyto služby mohli poskytovat.

Zásady používání souborů cookie / oznámení Přijetí souborů cookie

 • Typ: Trvalé soubory cookie
 • Spravuje: .
 • Účel: Tyto soubory cookie zjišťují, zda uživatelé na webových stránkách přijali soubory cookie.

Funkčnost Soubory cookie

 • Typ: Trvalé soubory cookie
 • Spravuje: .
 • Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si vaše volby při používání webových stránek. Například soubory cookie, zapamatování vašich přihlašovacích údajů nebo jazykových preferencí. Účelem těchto souborů cookie je poskytnout vám osobnější zážitek. Zabraňují také tomu, abyste při každém použití webových stránek museli znovu zadávat své preference.
 • Další informace o souborech cookie, které používáme, a o vašich možnostech naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie nebo v části Soubory cookie v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Použití vašich osobních údajů

Společnost může používat osobní údaje pro následující účely:

 • Poskytování a údržba našich služeb, včetně sledování využívání našich služeb.
 • Správa vašeho účtu: správa vaší registrace jako uživatele služby. Poskytnuté osobní údaje vám mohou umožnit přístup k různým funkcím služby. Ty jsou vám k dispozici jako registrovanému uživateli.
 • Pro plnění smlouvy: Kupní smlouva na zakoupené produkty, předměty nebo služby nebo jakákoli jiná smlouva s námi prostřednictvím služby musí být v souladu s pravidly vývoje a služby a musí se jimi řídit.
 • Kontaktovat vás: Kontaktovat vás prostřednictvím e-mailu, telefonních hovorů, SMS nebo jiných elektronických forem komunikace. To zahrnuje i push oznámení z mobilních aplikací. Obsahují aktualizace nebo informace týkající se funkcí, produktů nebo služeb, které jste si smluvně zajistili. Patří sem i aktualizace zabezpečení, pokud je to nutné nebo přiměřené.
 • Poskytnout vám: Můžeme vám zasílat novinky, speciální nabídky a obecné informace o zboží, službách a událostech podobných těm, které jste si již zakoupili nebo na které jste se ptali. Můžete se odhlásit.
 • spravovat vaše požadavky: K vyřizování a správě Vašich žádostí, které jste nám zaslali.
  Pro převody podniků: Vaše údaje můžeme použít k vyhodnocení nebo provedení fúze, prodeje, restrukturalizace, reorganizace, rozpuštění nebo jiného prodeje či převodu některých nebo všech našich aktiv. K tomu může dojít v rámci konkurzu, likvidace nebo podobného řízení. V těchto případech mohou být mezi převáděnými aktivy veškeré námi uchovávané osobní údaje o uživatelích našich služeb.
 • Pro jiné účely: Vaše údaje můžeme použít k dalším účelům, například k analýze dat, identifikaci trendů používání, určení účinnosti našich propagačních kampaní a k vyhodnocování a zlepšování našich služeb, produktů, služeb, marketingu a vašich zkušeností.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

 • S poskytovateli služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb za účelem monitorování a analýzy používání našich služeb a kontaktování vás.
 • Pro převody podniků: Vaše osobní údaje můžeme sdílet nebo předávat v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo převzetím celého našeho podniku nebo jeho části jinou společností nebo během jednání o nich.
 • S pobočkami: V takovém případě budeme vyžadovat, aby tyto pobočky dodržovaly tyto zásady ochrany osobních údajů. Mezi přidružené společnosti patří Naše mateřská společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partneři ve společných podnicích nebo jiné společnosti, které ovládáme nebo které jsou s Námi pod společnou kontrolou.
 • S obchodními partnery: Vaše údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery. To proto, abychom Vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce.
 • S ostatními uživateli: Když sdílíte osobní údaje nebo komunikujete ve veřejných oblastech s ostatními uživateli, všichni uživatelé mohou tyto údaje zobrazit a veřejně šířit.
 • S vaším souhlasem: Vaše osobní údaje můžeme s Vaším souhlasem zveřejnit pro jakýkoli jiný účel.

Uchovávání vašich osobních údajů

Společnost bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Za účelem plnění našich zákonných povinností budeme vaše Osobní údaje uchovávat a využívat. Kromě toho můžeme vaše údaje uchovávat za účelem dodržování příslušných zákonů, řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

Společnost bude rovněž uchovávat údaje o používání pro účely interní analýzy. Údaje o používání se obvykle uchovávají po kratší dobu. S výjimkou případů, kdy jsou použity k posílení bezpečnosti nebo zlepšení funkčnosti služby, nebo v případě zákonné povinnosti, je uchováváme déle.

Přenos vašich osobních údajů

Vaše informace, včetně osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích společnosti. Jsou zpracovávány také na jakýchkoli dalších místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. To znamená, že tyto informace mohou být přenášeny a uchovávány v počítačích mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci. Tamní zákony o ochraně údajů se mohou lišit od zákonů ve vaší jurisdikci.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje odeslání takových informací, představuje váš souhlas s tímto přenosem.

Společnost podnikne veškeré nezbytné kroky k zajištění bezpečného zacházení s vašimi údaji. Rovněž zajistí, aby s vašimi údaji bylo nakládáno v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudeme předávat organizaci nebo zemi, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontrolní mechanismy. Tyto kontroly zahrnují zabezpečení Vašich údajů a dalších osobních informací.

Odstranění osobních údajů

Máte právo vymazat osobní údaje, které jsme o vás shromáždili, nebo nás požádat o pomoc při jejich vymazání.

Naše služba vám může umožnit vymazat určité informace o sobě v rámci služby.

Své údaje můžete kdykoli aktualizovat, změnit nebo vymazat přihlášením ke svému účtu, pokud jej máte. Poté navštivte část nastavení účtu, která vám umožní spravovat vaše osobní údaje. Můžete nás také kontaktovat a požádat o přístup k poskytnutým osobním údajům, opravit je nebo odstranit.

Vezměte však prosím na vědomí, že některé informace můžeme potřebovat uchovávat, pokud k tomu máme zákonnou povinnost nebo zákonný důvod.

Zpřístupnění vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Pokud se společnost účastní fúze, akvizice nebo prodeje majetku, mohou být vaše osobní údaje předány. Předtím, než budou vaše osobní údaje převedeny a začnou se na ně vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů, vás na to upozorníme.

Vymáhání práva

Za určitých okolností může být společnost nucena zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo orgány veřejné moci, jako je soud nebo vládní agentura.

Další právní požadavky

Společnost může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že je to nezbytné pro:

 • Splnění zákonné povinnosti.
 • chránit a hájit práva nebo majetek společnosti.
 • zabránit nebo vyšetřit možné protiprávní jednání v souvislosti se službou.
 • chránit osobní bezpečnost uživatelů služby nebo veřejnosti.
 • Ochrana před právní odpovědností.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, ale pamatujte, že žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně Vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Ochrana soukromí dětí

Naše služba není určena osobám mladším 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od osob mladších 13 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od osoby mladší 13 let bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto údajů z našich serverů.

V případě, že jsme závislí na vašem souhlasu jako právním důvodu pro zpracování vašich informací, a pokud zákony vaší země vyžadují souhlas rodičů, můžeme si před shromažďováním a používáním těchto informací vyžádat souhlas vašeho rodiče.

Odkazy na další webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně vám doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Před provedením změny vás LINKO bude informovat e-mailem a/nebo výrazným upozorněním v naší službě. Rovněž aktualizujeme datum "Poslední aktualizace" v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů a zjišťovat případné změny. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat: