Automatisk värmepress med dubbla stationer 15,7″ x 23,6″ | Linko J-A2P-H

Dubbelstation

Helautomatisk drift sparar enkelt arbetskraft.

Hydraulisk vertikal konstruktion
Högt tryck, 30 kg/cm2
Automatisk gång och automatisk pressning förbättrar arbetseffektiviteten avsevärt
Värmeplattan rör sig och bottenplattan rör sig inte, så det är bekvämt att lägga kläder utan förskjutning och är säkert.