4 stationers värmepressmaskin

Motorn roterar för tidsbesparande och enkel drift, vilket avsevärt ökar arbetseffektiviteten.