15″ x 15″ värmepress för hantverk |Linko J-C1-M

180 Vinkelrörligt presshuvud

Enstaka station

Manuell drift
Horisontell plattform
Digital visning av temperatur och tid
6 cm justerbart tryckområde
Använder excentrisk lagerteknik och större tryck för att få bättre utskriftseffekt