Värmepress dubbelstation automatisk pneumatisk 15,7″ x 23,6″ | Linko J-A2-P

Dubbelstation

Helautomatisk drift

Pneumatisk vertikal design
Högt tryck upp till 7 kg/cm2
Automatiskt urverk och automatisk pressning.
Justerbart tryck.
Låg ljudnivå