4 aseman lämpöpainokone automaattinen pneumaattinen | Linko J-H4-P

4 Asema Automaattinen toiminta

Vaakasuora pneumaattinen rakenne

Moottori pyörii aikaa säästävää, vaivatonta käyttöä varten, mikä lisää työtehoa huomattavasti.
Täysin automaattinen ohjaus takaa tarkan asemoinnin ja tasaisen tasaisen paineen.
Paine voi olla jopa 8 kg/cm².