DTF rökutsug | Industriellt rökutsug | Linko js30

Speciellt utformad för att tillgodose behoven hos A3 DTF-skrivare

Rökfiltret JS30: Perfekt för rökfiltrering i små anläggningar.

1. Kompakt och effektiv: JS30 Rökfilter för små pulverskakmaskiner.
2. Universell design för enkel installation: JS30 rökfilter förenklar arbetet med rökgasutsug.