Täysin automaattiset pneumaattiset lämpöpainokoneet 23.6 "x 15.7" Double-Station | J-M2-P

Double-Station

Täysin automaattinen toiminta

Pneumaattinen vaakasuora rakenne

Korkea paine, alhaiset kustannukset
Liikkuva ja kuumaleimaus säästää automaattisesti työvoimaa ja parantaa työtehoa.
Lämmityslevy on liikkuva ja pohjalevy on kiinteä, mikä varmistaa, että vaatteet eivät pääse siirtymään.