Maskiner för värmepress

Linko Heat Press Machines - din lösning för anpassade tryck. Överför livfulla mönster till olika ytor utan ansträngning. Bli kreativ och sticka ut med Linko.

Vi erbjuder en rad olika värmepressmaskiner som är skräddarsydda för att tillgodose textilföretagens olika behov.

Vi tillgodoser alla skalor av verksamhet. Oavsett om du är ett nystartat företag eller en etablerad aktör hittar du något som passar dina produktionsbehov i vårt sortiment.