Värmepress 15,7″x23,6″ | Värmeöverföringspress | Manuell värmepress | Linko G-E1-M

Manuell drift

Vertikal plattformsdesign

Integrerad pekskärm för tid, temperatur och styckräkning, praktiska och lättförståeliga funktioner.
Den nedre utdragbara tryckplattan glider smidigt och kan sättas in i plagg;
Larmanordningen avger ett varningsljud när den inställda tiden för strykning har uppnåtts, och värmeplattan lyfts automatiskt upp.
Maskinkroppen är relativt lätt och enkel att transportera, lämplig för strykning av etiketter och mönster i små partier.